Plebania

Proboszcz i Józefina rozmawiają o nowym księdzu. Szczególne zainteresowanie budzi jego specyficzne podejście do obowiązków kapłańskich. Rozmowę przerywa wejście wikarego, który później, podczas śniadania, robi ironi