Plebania

Iza oskarża Krystynę przed proboszczem, że pod pozorem adopcji chciała jej ukraść dziecko. Wychodząc z plebanii, Iza mija przystojnego, młodego mężczyznę. Okazuje się, że to długo oczekiwany nowy wikary, ksiądz Artur. Wikary wylewnie wita się z probo