Plebania

Bożena nie jest pewna, czy przyjmując Czarka pod swój dach, podjęła właściwą decyzję. Rozmawia z proboszczem na temat swojej sytuacji. Michał, syn Bożeny, jest bardzo nieufny w stosunku do gościa. Mężczyzna nie chce być ciężarem dla Bożeny, st