Plebania

Karolina z zapałem opowiada Filipowi o swojej pracy w domu starców. Chce w tę działalność zaangażować także inne osoby z bractwa. Filip słucha jej jednak z rezerwą i odmawia pomocy, podając niejasne powody. Namawia dziewczynę do medytacji. Kie