Plebania

Grzybowa chce, aby Karolina, za obrazę uczuć religijnych, za karę pracowała w domu starców. Dziewczyna odmawia, woli cierpieć za swoją wiarę i pójść nawet do więzienia. Tracz chce, by Zbigniew podpisał z nim fikcyjną umowę o odstąpieniu