Plebania

Wikary omawia z Aramem szczegóły uroczystości, która ma się odbyć na żydowskim cmentarzu. Józefina mówi córce, że Ryfka zapisała jej cały majątek, ale nie chce przyjąć takiego prezentu. Krystyna postanawia zamieszka