Plebania

Proboszcz opowiada domownikom o odnalezieniu kroniki. Dzięki niej Lubiniecki nareszcie pozna historię swojej rodziny. Hrabia uważnie przeczytał znalezione listy. Ich autorka, która opiekowała się nim, gdy był dzieckiem, często wspomina w lista