Plebania

Po powrocie do Hrubielowa Andżelika opowiada Jurkowi o spotkaniu z mężem. Zapewnia, że Tracz nie będzie już ich niepokoił. W drodze do miasta Osa spotyka Irkę. Twierdzi, że Jurek związał się z Andżeliką także prywatnie. Ujrzawszy Jurka, wzburzona dzi