Plebania

Józek zarzuca matce, że usiłuje zniszczyć jego związek z Hanką. Stwierdza, że postąpiła podle, wymawiając Tośkowi lokal na sklep. Nie chce słuchać jej zapewnień, że to dla jego dobra. Oznajmia, że będzie sam decydował o swoim życiu i poślubi H