Plebania

Tracz przegląda dokumenty otrzymane od Maryli. Jego zdaniem wystarczą one, by doprowadzić do odwołania księdza Antoniego. Proboszcz opowiada wikaremu, że ksiądz ze Starej Wiosny współpracował w młodości z władzami komunistycznymi i do tej pory