Plebania

Mulak spowiada się proboszczowi. Kazik wyznaje, że już niedługo popełni straszliwy grzech. Antoni próbuje porozmawiać z Mulakiem, ten jednak ucieka. Jadzia zarzuca Martyniukowi, że rozpija Kazika. Mężczyzna tłumaczy, że Mulak postanowił poświę