Plebania

Komendant Piotr zwierza się Józkowi ze swoich problemów z żoną. Barbara prosi Blumentala, by wrócił do pracy w ośrodku. Piotr przygotowuje romantyczną kolację dla żony. Czekając na Barbarę upija się. Kiedy żona wraca do domu, usi