Plebania

Tracz spotyka się z wójtem. Każe mu dowiedzieć się wszystkiego o tartaku należącym do proboszcza. Zapowiada, że zniszczy dobre imię księdza. Proboszcz mówi Adamowi, że obawia się o Jana i jego córkę. Nakłania wikarego by porozmaw