Plebania

Tracz zapowiada żonie, że ma 40 dni na podjęcie decyzji: albo zostaje z nim, albo wyjeżdża z ojcem. Wójt opowiada Traczowi o proboszczu ze Starej Wiosny, który nienawidzi księdza Antoniego. Janusz przyjeżdża do Starej Wiosny i proponuje