Plebania

Piecuchowa wraz z Gienią przegląda listy od dziewcząt zainteresowanych spotkaniem z Józkiem. Józek dowiaduje się od Hanki, że Rysiek groził jej i żądał pieniędzy za zrzeczenie się praw rodzicielskich. Barbara ma wątpliwości, czy powinna