Plebania

Irka nie chce się umówić z Jurkiem. Gosia z Tośkiem proszą dziewczynę, by została na kolacji. Irka wyznaje Jurkowi, że chciałaby mieć taką kochającą się rodzinę. Blumental zgadza się na zbadanie sparaliżowanego ojca Angeliki - Jana. Okazuje si