Plebania

Józefina opowiada Grzybowej, że biskup chce mianować księdza Antoniego nowym dziekanem. Kupcowa jest oburzona. Twierdzi, że wszyscy parafianie będą opłacać awans proboszcza. Janusz tłumaczy wójtowi, że chce pomóc księdzu Tolkowi