Plebania

Józek rozmawia z Piotrem o Barbarze. Radzi, aby komendant przeprosił żonę i powrócił do Tulczyna. Barbara stwierdza, że ich małżeństwa nie da się naprawić z dnia na dzień. Irka prosi, aby lekarka pomogła Lenarczykowi, który upił