Plebania

Halina niepokoi się o Zbyszka. Proboszcz uspakaja ją, tłumacząc, że jej mąż pojechał do Piotra i został na noc w Lublinie. Zbyszek namawia Piotra, żeby wrócił do Tulczyna i pilnował Barbary, którą podrywa Lenarczyk. Lenarczyk prosi Barb