Plebania

Proboszcz przegląda wypominki dla zmarłych. Na kartce z nazwiskiem Cieplaka rozpoznaje charakter pisma Krystyny. Cieplak opowiada Norbertowi, że podrobił pismo Krystyny i każe czekać na dalsze instrukcje. Proboszcz niepokoi się o Krystynę, któ