Plebania

Ksiądz Adam przy śniadaniu przypomina Wiki o umowie z matką. Dziewczyna pokazuje plik wycinków z gazet, na dowód, że szuka pracy, lecz jej nie może znaleźć, a potem oświadcza, że wyprowadza się z plebanii do Marceliny. Adam początkowo n