Plebania

Heniek zyskuje pewność co do swego powołania i rozmawia o tym z proboszczem. Informuje o tym również Anetę. Józek kończy lekcje z maestro, który oświadcza, że już nic więcej nie może dla niego zrobić. Radzi, by przed przystąpieni