Plebania

Irka wybiera się do kościoła na mszę. Witolda irytuje jej zbytnia pobożność. W kościele ministranci instalują kamerę. Jacek ogląda na monitorze komputera obraz z kościoła. Witold wystukuje na komputerze stronę www. Hrubielove.pl, na której ogląda transmisję mszy. Wśród zebranych szuka Irki. Proboszcz przemawia do sumienia wiernych, aby zbyt pochopnie nie osądzali innych. Ostrzega przed grzechem i pychą, które - jak mówi - zawsze są pół kroku przed nami. Przed kościołem Dominiuk atakuje i publicznie oskarża Pękałową, że otrzymała z ratusza
przydział na jego mieszkanie. On i jego rodzina w dalszym ciągu nie mają dachu nad głową. Pękałowa policzkuje go. Policjant Zyzio widząc zamieszanie zaprasza zwaśnione strony na posterunek.