Plebania

Jurek proponuje Traczowi sprzedaż swoich udziałów w Arce za 500 tysięcy złotych, choć są one
warte 100 tysięcy więcej. Janusz odprawia go jednak z kwitkiem. Jurek znów wraca do Witolda i ponawia
ofertę. Tym razem Witold proponuje już tylko 200 tysięcy. Jurek jest załamany, ale się zgadza.
Anna po raz kolejny przychodzi do burmistrza prosić o pomoc dla Pękałowej. Ciągle nie może
go zastać.
Jurek wchodzi do Arki na posiedzenie wspólników. W obecności wszystkich oczernia Irkę.
Julia wspólnie z Wiki i Marzeną oglądają w internecie zmontowany reportaż.
Witold przychodzi na zebranie wspólników i oświadcza, że odkupił od Jurka Tośka część udziałów.
Jan radzi się Tracza, co robić w sprawie mieszkania dla Pękałowej. Anna codziennie nachodzi burmistrza
w tej sprawie.