Plebania

Anna budzi się w domu Janusza. Cieszy się, że widzi Pawełka. Okazuje się, że nie może go odprowadzić do szkoły, ponieważ to zadanie niani. Po południu Pawełek wraca ze szkoły. Słucha poleceń babci, zupełnie lekceważy nianię.
Julia odwiedza kierownika supermarketu. Próbuje przemówić mu do
rozsądku. Tłumaczy mu, że czasami większe efekty daje szczera rozmowa z pracownikami. Nie trzeba od razu ich zwalniać.
Artur idzie z kolędą do Witolda. Święci jego dom. Witold do tej pory nie przyjmował księży po kolędzie i nie jest praktykującym katolikiem. Ich rozmowa z każdą chwilą przybiera coraz bardziej nieprzyjemny obrót.