Plebania

Anna wychodzi ze szpitala. Przyjeżdża po nią Józefina i zabiera ją na plebanię. Później do szpitala przyjeżdża Janusz, chce zabrać matkę do siebie. Pękałowa informuje go, że mama wróciła na plebanię. Rozjuszony Janusz pyta Blumen