Plebania

Anna wychodzi ze szpitala. Przyjeżdża po nią Józefina i zabiera ją na plebanię. Później do szpitala przyjeżdża Janusz, chce zabrać matkę do siebie. Pękałowa informuje go, że mama wróciła na plebanię. Rozjuszony Janusz pyta Blumentala, jakim prawem wypuścił jego matkę. Potem Janusz przyjeżdża po mamę na plebanię. Zabiera ją do siebie ku wielkiej uciesze Pawełka.
Irka i Witold po raz pierwszy rozmawiają o wspólnych dzieciach.
Julia mówi proboszczowi, że przemyślała sprawę. Chce pomóc kobietom z supermarketu. Pracownice marketu przychodzą po poradę do Julii, zgodnie z zaleceniem proboszcza. Twardo jednak stoją przy swoim, że są niewinne.