Plebania

Doktor Blumental przekazuje proboszczowi przebieg rozmowy z
Traczem na temat dalszego leczenia Anny. Usiłował wymóc na Januszu obietnicę zaopiekowania się matką, ale chyba zrobił to zbyt obcesowo. Tracz odebrał to jako dydaktyczne połajanki i ingerowanie w jego prywatność. Właściciel budynku, na którym namalowano graffiti, przychodzi na
posterunek i wycofuje skargę. Na jego decyzje wpłynęła wizyta
proboszcza. Proboszcz prosił, żeby dać chłopcom szansę. Potem Bartek z Szymonem zabierają się do malowania ściany.
Proboszczowi nie daje spokoju sprawa pracownic marketu. Chce znaleźć fachowca od prawa pracy. W tym celu spotyka się z Julią. Była pani burmistrz zastanawia się, co można zrobić w tej sprawie.