Plebania

Kasia prosi Bartka i Szymona o odwiedzenie proboszcza, który chce z nimi porozmawiać.
Proboszcz wyręcza Józefinę w zakupach, chce sam pójść do supermarketu i rozeznać się w sytuacji.
W sklepie prosi kierownika o chwilę rozmowy w sprawie zwolnionych pracownic.
Pękałowa i Anna wyjaśniły sobie wszystkie sporne sprawy. Iza opowiada Blumentalowi, że
teraz razem oglądają telewizję.
Kierownik supermarketu jest nieprzejednany. Ma dowody i może iść do sądu.
Proboszcz przekonuje, że litery prawa można przestrzegać na różne sposoby.
Do proboszcza przychodzą skruszeni Szymon i Bartek. W roli ministrantów idą z proboszczem
na kolędę do właściciela budynku, na którym zostało namalowane graffiti.
Iza zarzuca Xaweremu niezdecydowanie. Chciałaby mieć pewność, czy są razem, czy nie.