Plebania

Iza zwierza się Blumentalowi ze swoich obaw, co do Xawerego. Wydaje się, że nie chce się wiązać na stałe. Blumental tłumaczy, że młodzi mężczyźni często tak postępują. Nie chcą dorosnąć. Do szpitalnej sali, w której leży Anna trafia Pękałowa,