Plebania

Posterunkowy rozmawia z Romkiem o jego ojcu, lecz unika wyjaśnień, czy został odnaleziony. Tymczasem Borosiukowa opowiada proboszczowi o odnalezieniu męża. Żałuje, że go rozpoznała i że zamknęli go tylko za szulerstwo, bo od razu wyjdzie. Ksiądz prze