Plebania

W ratuszu przewodniczący rady gminy zaprasza radnych na głosowanie. Jan wykorzystuje ostatnie minuty na przekonywanie radnych do głosowania za oddaniem kamienicy Traczowi. Proboszcz wpada na pomysł zorganizowania w kościele zbiórki pieniędzy n