Plebania

Blumental rozmawia z proboszczem na temat zdrowia Anny. Jeśli bezzwłocznie nie wdrożona zostanie kuracja, Anna wkrótce umrze. Proboszcz zamierza porozmawiać z Traczem jako ewentualnym sponsorem leczenia. Julia odwiedza Aleksa w sprawie kamieni