Plebania

Nad Bystrawą trwa młodzieżowa impreza. Wyraźnie widać napięcie nerwowe między Bartkiem a Kasią, a przede wszystkim pomiędzy Szymonem i Bartkiem. Janusz wypytuje Jana o stan psychiczny Karola po zerwaniu z Jagną. Tracz nakazuje wnikliwą obserwację bur