Plebania

Krystyna postanawia przeprowadzić poważną rozmowę z córką. Paweł wypytuje Janusza o mamę i babcię. Razem z Anną udają się wspólnie na cmentarz. Paweł jest bardzo przywiązany do babci, co nie podoba się Januszowi.