Plebania

Xawery przegrał u Tracza pieniądze i nie wie, jak powiedzieć o tym Izie. Tracz dowiedział się, że Anna jest na plebanii i postanawia jej odwiedzić. Szymon i Kasia budzą się po imprezie razem w łóżku.