Plebania

Blumental zaniepokojony stanem zdrowia Anny postanawia zrobić dodatkowe badania. Anna na złe wyniki krwi. Mateusz od dzisiaj jest bezrobotny. Proboszcz zaniepokojony decyzjami Xawerego, prosi telefonicznie Aleksa o przyjazd do Hrubielowa Blumental od