Plebania

Okazuje się, że Mateusz podpisał protokół odbioru odcinka drogi, w której były duże odchylenia od normy. Xawery odbiera telefon z Francji z kolejnymi pogróżkami. Jest winny 80 tysięcy. Nie zwlekając dzwoni do Janusza. Prosi o par