Plebania

Młody Borosiuk nie przestaje mysleć o ojcu. Wypytuje matkę, jaki był i co się z nim stało, skoro nie zginął na morzu. Nie otrzymawszy zadowalających odpowiedzi, udaje się do gospody, by porozmawiać z Walencikiem. Wikary i proboszcz rozmawiają o wydar