Plebania

Mateusz od rana chodzi po mieszkaniu markotny. Nagle wybucha, mówiąc
Iwonie wprost, że prezent wcale mu się nie podobał. Iwona uważa, że Mateusz popadł w
paranoję.
Na plebanii proboszcz włącza się do dyskusji na temat pracy Bartka
Pluteckiego. Próbuje zrozumieć tok rozumowania chłopaka.
Witold przychodzi do Tracza z propozycją kupienia roszczeń do kamienicy
od Xawerego Lubinieckiego.