Plebania

Xawery czeka na Izę przed szpitalem z propozycją wspólnego śniadania na łonie natury. Karol zwierza się proboszczowi z kłopotów w ratuszu. Urząd wojewódzki nasłał kontrolę w sprawie osiedla dla powodzian. Karol prosi, aby probosz