Plebania

W parku bezdomny Włodziu zauważa śpiącą na ławce Annę. Skacowany po wczorajszym dniu Karol odwiedza bar. Krystyna ma świetne lekarstwo na ten problem – dereniówkę! Jan donosi Januszowi, że Karol był kompletnie pijany podczas wczorajszej