Plebania

Kasia w rozmowie z matką jest zdziwiona, że Anna znowu nocuje w Arce i, że jest skłonna do tylu poświęceń dla tak okrutnego syna. Anna postanawia naprawić zło, które jej syn wyrządził Karolowi i Jagnie. Po wsparciu w modlitwie i ze strony Prob