Plebania

Witold przygotowuje się do spotkania z Xawerym. Dowiedział się, że dotychczas nigdzie nie pracował
on legalnie.
Krystyna daje Annie do przeczytania list, który Konstancja napisała na krótko przed śmiercią. Błaga
w nim, żeby po jej śmierci Krystyna zaopiekowała się synem. Nie chce, by chłopiec stał się taki jak jego ojciec.
Krystyna próbowała spełnić jej wolę, ale Janusz odizolował Pawełka i nikomu nie pozwalał się zbliżyć do niego.
Witold przyjeżdża do pałacu Xaverego i Aleksa. Xavery prosi o pomoc w odzyskaniu ziem i nieruchomości, które przed wojną należały do jego rodziny. Prosi także, aby ojciec się o tym nie dowiedział.
Bartek zostaje wezwany do dyrektorki szkoły w związku z ostentacyjnym opuszczeniem lekcji religii.
Anna w rozmowie z Renią wyznaje, że po przeczytaniu dramatycznego listu nie może opuścić wnuka.