Plebania

Xawery jest w wyśmienitym nastroju. Nie przypuszczał, że tyle dóbr należało przed wojną do rodziny Lubinieckich. Aleks studzi zapał syna. Nie zamierza bowiem odbierać ziemi swoim sąsiadom, którzy otrzymali ją od państwa. Odzyskany browa