Plebania

Na plebanii Artur głośno czyta artykuł w „Głosie Hrubielowa” oczerniający księdza Kubę jako nauczyciela. Na lekcji religii uczniowie dają do zrozumienia, że ksiądz może on liczyć na ich wsparcie. Przed ślubem Karola Agnieszka przedstawia