Plebania

Jacek jest bardzo zdenerwowany, bo gminna rada odrzuciła projekt sieci
komputerowej, o który tak walczył. Julia zamierza pomóc Jackowi i jego
niepełnosprawnemu koledze. Dowiaduje się, że jeszcze nie wszystko
stracone. Projekt można złożyć do końca maja w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Kasia znowu zarzuca mamie, że za dużo i za często pije. Krystyna
twierdzi, że nie ma żadnego problemu z alkoholem.
Mama Bartka przychodzi do proboszcza ze skargą na Kubę. Oburza się, że
ksiądz ciąga młodzież po jakichś śmietniskach. Proboszcz zaprasza Kubę,
aby mógł przedstawić swoje racje. Na rozmowę wprasza się też sam
Bartek, bezpośrednio zainteresowany.
Wieczorem, już po zamknięciu Arki, Zbyszek zauważa Krystynę pijącą wino
w barze.