Plebania

Janusz odwiedza Karola w ratuszu. Kurtuazyjnie gratuluje Karolowi ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
Zaprasza narzeczonych jutro na kolację do siebie.
Jan zaprasza Agnieszkę po pracy na kawę. Jan chciałby bliżej poznać swoją współpracownicę.
Jagna próbuje się dowiedzieć od proboszcza, a potem od Karola jakichkolwiek informacji na temat
Tracza, który uratował Sebę przed niebezpieczeństwem. Karol opowiada o Traczu jako o kimś wspaniałym, wielkim
filantropie, prawie kryształowej postaci.
Rumcajs informuje Tracza, że wszystko do kolacji już gotowe. Tracz zdradza mu plany zmierzające
do niedopuszczenia do ślubu Karola i Jagny. Dla Tracza Jagna jest zbyt ciekawska.