Plebania

Po mszy świętej Michalina z panem Leonem opowiadają proboszczowi o wrażeniach z wyjazdu na beatyfikację do Rzymu. Proboszcz dostrzega w kościele zmartwioną Adelę, która nie może się pogodzić z nagłym zniknięciem wnuka Sebastiana. Jagna też jes