Plebania

Dzielnicowy odwiedza w szpitalu Kłobucką, która opowiada o oszuście
podającym się za jej wnuczka.
Proboszcz prosi Joannę o pomoc w ujęciu sprawcy.

Irka odwiedza Witolda w kancelarii, daje mu do zrozumienia, że zagalopowali
się w tej swojej grze. Witold zaprasza Irkę na kolację.


Proboszcz przegląda listy i kartki pocztowe adresowane do pani Kłobuckiej,
które Kuba zabrał z jej mieszkania. Jego uwagę przykuwa czuły list od wnuczka
Michasia.